Our Team

Our Core Committee

Shastri Swanubhuti Jain

Founder

Jinal Haria

Dipti Salian-Patil

Apurva Doshi

Pallavi Shah

Core Admin Team

Shubham Gangwal

Admission Enquiries

Mohit Jain

New Admissions Management

Pooja Ronak Shah

Juniors Admissions

Tanu Jain

Books & Moodle App. Management

Veerendra Patny

Team Leader Management

Ayushi Jain

Accounting

Sonal Shah

Books Management

Teacher Management Committee

Vi. Swanubhuti Jain

Dr. Shuddhatma Prabha Taraiya

Pt. Rajesh Sheth

Vivek Shastri

Vi. Bhavana Shah

Tech Team

Jinal Haria

Zoom Management

Yoganshi Shah

You - Tube Channel Management

Dipti Salian-Patil

E - Learning Management Moodle App HOD

Yatin Jain

Website Development & Management

Apurva Doshi

Anand Davda

Moodle App Developer

Neha Davda

Moodle App Developer

Saloni Bandi

Design Head

Question Papers/Question Bank Preparation Team

Saket Jain

Ashok Patni

Pooja Gala

Kirti Jain

Mridu Sehgal

Jyotsna Jain

Kavita Kasliwal

Pratibha Jain

YouTube and Spiritual Odyssey Videos Team

Rajkumar Gohil

Meet Kakkad

Gujarati Translations

Pooja Gala

( 2016 Batch )

Nimit Shah

( 2016 Batch )

Priti Doshi

( 2017 Batch )

Nayan Jain

( 2016 Batch )

English Translations

Pt. Rajesh Sheth

Prabha Mohnot

Dr. Bhairavi Daftary

Dr. Varsha Pancholi

Vipul Jain

Rupal Shah

Dr. Sandeep Jain Atmaarthi

Asha Jain

Shobhana Shah

Prithi Nirmal Kumar Jain

Ruchika Pandya

Jainee Shah

Sanjay Kataria

Saloni Bandi

Yogita Jain